Forretningsplan

Organisation

Visioner/målsætninger

Hvad tilbyder ungdomsskolen?

Hvem kan deltage i ungdomsskolen?

Hvordan tilmelder jeg mig?

Hvad koster det?

Hvornår er der undervisning?

Ungdomsskolens muligheder

Organisation

Samsø Ungdomsskole er en del af Samsø Kommunes skoletilbud. Den hører under Intern Service og Kultur. Ungdomsskolen har en bestyrelse bestående af 7 medlemmer hvor 2 er udpeget politisk, 2 er udpeget af hhv. arbejdsgiverside og lønmodtagerside, 1 er medarbejderrepræsentant og endelig er der 2 elevrepræsentanter. Endvidere deltager lederen af Samsø Ungdomsskole som sekretær ved bestyrelsesmøder.

top

Visioner/målsætninger

Ungdomsskolen ønsker at være medvirkende til ud over at give de unge faglige kvalifikationer at udvikle deres handlemuligheder i fællesskabet. Dette ønskes iværksat af viften af tilbud i ungdomsskolen. Ungdomsskolen ønsker at være en naturlig del af de unges muligheder i nærsamfundet og dermed være medvirkende til at bidrage konstruktivt til de unges udvikling til demokratiske borgere. Ungdomsskolen ønsker at udvikle samarbejdet med nuværende partnere og skabe muligheder for nye samarbejdspartnere. Dette kan gøres ved åbenhed og vigtigheden af at det er de unge det drejer sig om. Ungdomsskolen ønsker at medvirke til udarbejdelsen af en kommunal ungdomspolitik. Dette gøres bl.a. ved at være en del af kommunens SSP udvalg.

top

Hvad tilbyder ungdomsskolen?

Ungdomsskolen tilbyder dig bl.a. almen undervisning i fx sprog, kreative og tekniske fag og også undervisning i idræt prøveforberedende undervisning (folkeskolens afgangsprøver) knallertundervisning specialundervisning for unge handicappede og indvandrerundervisning.

top

Hvem kan deltage i ungdomsskole?

Ungdomsskolen er for alle kommunens unge mellem 14 – 18 år. Det er hensigten at få så bredt et udvalg af ungdommen til at deltage i ungdomsskolens fag, som skal indeholde boglige, kreative og kropsligt udfordrende aspekter. Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune har vedtaget at unge fra 7. klasse kan deltage i det kommunale ungdomsskoletilbud.

top

Hvordan tilmelder jeg mig?

Ungdomsskolen udsender hvert år et program til alle unge mellem 14-18 år. I programmet kan du læse om undervisningen og finde en tilmeldingsblanket. Du kan desuden på Ungdomsskolens hjemmeside læse om de enkelte fag samt studere arrangementskalenderen.

top

Hvad koster det?

Undervisningen er gratis for deltagerne og foregår for det meste på kommunens skoler. Der kan forekomme enkelte arrangementer hvor der kræves deltagerbetaling som fx prøvegebyrer og egenbetaling ved rejseaktiviteter.

top

Hvornår er der undervisning?

En del af undervisningen foregår om eftermiddagen eller aftenen som et etårigt forløb. Andre kurser/hold afvikles over en eller flere weekender. Der kan desuden afvikles undervisning som enkeltarrangementer om aftenen eller i weekender.

top

Ungdomsskolens muligheder

Ungdomsskolen giver muligheder for mange forskelligartede tilbud. Det er grundlæggende vigtigt for ungdomsskolen at så mange som muligt får mulighed for at deltage uden at det skal være i konkurrence til det frie foreningsliv på Samsø. Ungdomsskolen forsøger desuden at finde samarbejdspartnere som gør det muligt at øge mulighederne for de unge.

top